Presentation av

Tuve Hembygds- och Fornminnesförening

Tuve Hembygds-och Fornminnesförening bildades 1956 och har ca. 200 medlemmar. Vi förvaltar och driver den kommunalägda hembygdsgården Skändla Sörgård, Tuve 3:19. Gården återuppbyggdes 1821 efter åsknedslag och brand år 1819. År 2001 byggnadsminnesförklarades gården som består av fyra byggnader: mangårdsbyggnad, ladugård, svinhus och källarvind. Mangårdsbyggnaden innehåller vaktmästarbostad och museum som är inrett och till största delen ägs av Göteborgs Stadsmuseum. I ladugården har vi samlat gamla lantbruksredskap och det gamla svinhuset har vi byggt om till smedja. Källarvinden är numera vår möteslokal. Gården är öppen för allmänheten en gång i månaden under jan.-juni och aug.-dec. och då med något tema. Vi visar även gården efter överenskommelse med någon av våra styrelsemedlemmar.

Tuve Hembygds- och Fornminnesförenings hemsida