Presentation av

Mölndals Hembygdsförening

Föreningen har fyra museer i kulturreservatet Mölndals kvarnby, dels Kvarnbygården (två boningshus, som har varit bostad för en kvarnägar-
familj), dels Industrimuseet, Lantbruksmuseet och Avdelningen för hem, hushåll och hantverk. Föreningen bildades 1930 och öppnade 1937 ett hembygdsmuseum i Kvarnbygården. Mellan 1933 och 1938 gav man ut tidskriften Faesbiaergha (med elva nummer). Alltifrån 1960-talet utges en årsskrift (årgång 1965 och framåt). Dessutom har flera andra skrifter utgivits. Föreningen ordnar varje år julfest, Valborgsbål, kvarnbyvandringar, hembygdsvandring, kyrkogårdsvandring, kvarnbydag (tillsammans med andra), stadsdelsmöten, andra föredrag, bussresor, bildvisningar, julmarknad och utställningar. Verksamheten redovisas år för år i föreningens årsskrift.

Mölndals Hembygdsförenings hemsida