Presentation av

Åstols Hembygdsgrupp


Åstols Hembygdsgrupp är en del av Åstols Samhällsförening. Hembygdsgruppen bedriver museiverksamhet i Gröna Boden
som ligger nere i hamnen. I museet presenteras Åstol som fiskeläger
med fiskebåtar och lång tradition inom fiskenäringen.
Dessutom finns en avdelning som presenterar den andra äkta hälftens göromål i hemmet och med uppfostran av barnen medan männen
var ute på fisket.
Museet är öppet på helgerna under sommarmånaderna.